Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie powierzchniowe - czynne parcie gruntu

Przyrost czynnego parcia gruntu przy spoczynku na skutek obciążenia powierzchniowego wyznaczany jest z:

gdzie:

p

-

pionowe obciążenie jednolite

Ka

-

współczynnik czynnego parcia gruntu

Pionowe obciążenie jednolite p przyłożone do powierzchni gruntu wywiera na całej wysokości konstrukcji stały przyrost czynnego parcia gruntu - patrz rysunek:

Przyrost czynnego parcia gruntu na skutek pionowego, jednolitego obciążenia powierzchni gruntu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.