Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Swobodne obciążenie liniowe

Ramka "Swobodne obciążenia liniowe" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych swobodnych obciążeń liniowych. Każde swobodne obciążenie liniowe jest przypisane do pewnego stanu obciążeniowego i może uzyskać dowolną lokalizację oraz kierunek na powierzchni płyty. Wyboru obciążenia dokonuje się na liście rozwijanej "Aktywny stan obciążeniowy". Dodawanie swobodnych obciążeń liniowych wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe swobodne obciążenie liniowe".  

Zdefiniowane swobodne obciążenia liniowe można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Program przyjmuje następujący układ współrzędnych (konwencję znaków).

Ramka "Swobodne obciążenie liniowe"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.