Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Swobodne obciążenie liniowe

Ramka "Swobodne obciążenia liniowe" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych swobodnych obciążeń liniowych. Każde swobodne obciążenie liniowe jest przypisane do pewnego stanu obciążeniowego i może uzyskać dowolną lokalizację oraz kierunek na powierzchni płyty. Wyboru obciążenia dokonuje się na liście rozwijanej "Aktywny stan obciążeniowy". Dodawanie swobodnych obciążeń liniowych wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe swobodne obciążenie liniowe".  

Zdefiniowane swobodne obciążenia liniowe można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Program przyjmuje następujący układ współrzędnych (konwencję znaków).

Ramka "Swobodne obciążenie liniowe"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.