Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Siły w kotwach, obciążenie

Istnieje możliwość zdefiniowania sił w kotwach i obciążeń bloków skalnych. Następnie, wyznaczana jest wypadkowa sił Pi [kN/m] działająca na i-ty blok. Wszystkie siły działające na blok, łącznie z parciem wody na powierzchnię poślizgu oraz na ciosy, są uwzględniane.

Obciążenie działające na blok

Istnieje możliwość wprowadzenia powierzchniowego, pasmowego i trapezowego obciążenia terenu. Program następnie wyznacza ich wpływ na poszczególne bloki skalne.

Siły w kotwach

Zastosowana siła w kotwach jest ustawiana na 1 m bieżący na podstawie określonego poziomego rozmieszczenia kotew.

Zewnętrzne siły działające na n-ty element

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.