Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Osiadanie pali według Poulosa

Podstawowym założeniem w analizie jest określenie obciążenia w momencie aktywacji oporu pobocznicy Rsy. W tym momencie nie następuje dalszy wzrost oporu pobocznicy. Dalsze obciążenie jest przejmowane wyłącznie przez podstawę pala. Jego wartość wyznaczana jest z następującego wzoru:

gdzie:

Rs

-

opór pobocznicy pala [N]

β

-

współczynnik określający cześć obciążenia przenoszoną na podstawę pala [-]

Współczynnik określający cześć obciążenia przenoszoną na podstawę pala β wyznaczany jest wg wzoru:

where:

β0

-

współczynnik określający część obciążenia przenoszoną przez podstawę dla pala nieściśliwego

Ck

-

współczynnik korekcyjny ściśliwości pala

Cν

-

współczynnik korekcyjny wsp. Poissona gruntu

Cb

-

współczynnik korekcyjny sztywności podłoża gruntowego

Wartość osiadania sy przy aktywacji oporu pobocznicy Rsy wyznaczana jest w następujący sposób:

gdzie:

I

-

współczynnik wpływu osiadania [-]

Es

-

sieczny moduł odkształcenia wzdłuż pobocznicy pala [MPa]

d

-

średnica pala [m]

Rsy

-

obciążenie przy aktywacji oporu pobocznicy pala [N]

Współczynnik wpływu osiadania I obliczany jest następująco:

gdzie:

I0

-

podstawowy współczynnik wpływu osiadania podłoża

Rk

-

współczynnik korekcyjny ściśliwości pala

Rb

-

współczynnik korekcyjny sztywności podłoża gruntowego

Rv

-

współczynnik korekcyjny wsp. Poissona gruntu

Całkowite osiadanie graniczne slim wyznaczane jest według wzoru:

gdzie:

I

-

współczynnik wpływu osiadania [-]

Rbu

-

graniczna nośność podstawy pala [N]

β

-

współczynnik określający cześć obciążenia przenoszoną na podstawę pala [-]

d

-

średnica pala [m]

Es

sieczny moduł odkształcenia wzdłuż pobocznicy pala [MPa]

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapters 5.3 and 5.4, pp. 84 - 100.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.