Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Woda

Ramka "Woda" służy do definiowania rodzaju zwierciadła wody gruntowej.

Definiowanie zwierciadła wody gruntowej lub izolinii wody gruntowej wykonuje się tak samo jak definiowanie innych warstw (np. warstw gruntu). 

Jeżeli zdefiniowane w kolejnych fazach budowy dane różnią się, wówczas program umożliwia prostą  akceptację danych wprowadzonych w poprzedniej fazie budowy poprzez naciśnięcie przycisku "Akceptuj".

Zdefiniowane warstwy wody (ZWG) mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Woda"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.