Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tworzenie Profilu gruntu na podstawie sondowań SPT, DPT, PMT

W przypadku tworzenia profili gruntu na podstawie sondowań DPT, SPT i PMT, konieczne jest ręczne stworzenie profilu gruntu.

Wynik pomiarów podczas badania (tutaj przykładowo DPT) wyświetlany jest w lewej części okna dialogowego. Z wykorzystaniem lewego klawisza myszki można stworzyć odpowiednią warstwę w profilu geologicznym. Warstwy te są natychmiast wyświetlane w prawej części okna dialogowego.

Istnieje także możliwość zdefiniowania głębokości poszczególnych warstw d ręcznie, stosując przycisk "Wstaw warstwę do profilu". Po zakończeniu dodawania warstw należy przyporządkować do nich grunty w tabeli w prawej części okna dialogowego. Jeśli grunt nie był wcześniej zdefiniowany w ramce "Grunty", można go zdefiniować i w tym miejscu korzystając z przycisku "Dodaj grunt".

Okno dialogowe "Edycja profilu gruntu" - DPT

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.