Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Typy zbrojenia

Ramka "Typy zbrojenia" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych zbrojeń i ich parametrów (długoterminowa wytrzymałość zbrojenia i współczynniki interakcji). Dodawanie zbrojenia wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowy typ zbrojenia".

Ramka "Typy zbrojenia"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.