Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Przekroje geologiczne

Ramka "Przekroje geologiczne" umożliwia tworzenie przekrojów geologicznych z wyświetlanymi Badaniami polowym i Profilami gruntu. W tym miejscu definiuje się następnie linie rozgraniczające warstwy geologiczne, uskoki, zwierciadła wody gruntowej, obiekty budowlane i inne opisy własne Użytkownika. Punkty ze zdefiniowanych warstw można skopiować do ramki "Linie warstw", w której będą miały wpływ na ostateczny wygląd modelu geologicznego.

Istnieje także możliwość utworzenia przekrojów geologicznych z wygenerowanego modelu geologicznego, a następnie wykorzystania ich do dalszej modyfikacji modelu.

Definiowanie rozpoczyna się od zaznaczenia linii przekroju - prostej lub polilinii. Punkty przekrojów geologicznych można definiować jedynie w obrębie placu budowy. Jeśli jakikolwiek punkt znajdzie się poza placem budowy, przekrój geologiczny jest automatycznie obcinany. Po zakończeniu definiowania otwierane jest okno dialogowe w trybie "Topologia".

Ramka "Przekroje geologiczne"

Przekrój geologiczny definiowany jest i edytowany w oknie dialogowym z kilkoma zakładkami.

Celem tworzenia przekrojów geologicznych jest opracowanie i opublikowanie przekrojów geologicznych, definiowanie warstw geotechnicznych, edytowanie profili gruntów oraz generowanie warstw w celu prostego generowania modelu 3D.

Zakładka "Rysunek" jest dostępna wyłącznie dla użytkowników, którzy wykupili moduł "Przekroje".

Rysowanie Przekroju Geologicznego

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.