Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Przekroje geologiczne

Ramka "Przekroje geologiczne" umożliwia tworzenie przekrojów geologicznych z wyświetlanymi Badaniami polowym i Profilami gruntu. W tym miejscu definiuje się następnie linie rozgraniczające warstwy geologiczne, zwierciadła wody gruntowej i obiekty budowlane.

Ramka ta jest dostępna wyłącznie dla uzytkowników, którzy wykupili moduł "Przekroje".

W programie możliwe jest definiowanie dowolnej liczby przekrojów geologicznych, które wyświetlane są po zdefiniowaniu w tabeli.

Definiowanie rozpoczyna się od zaznaczenia linii przekroju - prostej lub polilinii. Punkty przekroju można zadawać jedynie w obrębie placu budowy. Jeśli jakikolwiek punkt znajdzie się poza placem budowy, przekrój geologiczny nie może być utworzony.

Przy definiowaniu przekroju punkty można umieszczać w obrębie placu budowy w sposób dowolny, lub też istnieje możliwość dowiązania ich do badań polowych. Definiowanie graficzne kończy się podwójnym kliknięciem w tym samym punkcie. Po zakończeniu definiowania punktów otwierane jest okno dialogowe w trybie "Topologia".

Ramka "Przekroje geologiczne"

Przekrój geologiczny definiowany jest i edytowany w oknie dialogowym z kilkoma zakładkami.

Celem tworzenia przekrojów geologicznych jest opracowanie i opublikowanie Przekrojów geologicznych, definiowanie warstw geotechnicznych, edytowanie profili gruntów oraz generowanie warstw w celu prostego generowania modelu 3D.

Rysowanie Przekroju Geologicznego

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.