Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Otwór

W oknie dialogowym "Nowe badanie polowe" definiuje się nazwę badania i zagłębienie pierwszego punktu badania pod powierzchnią terenu. Wymagane jest także zdefiniowanie wspólrzędnych.

Wysokość pierwszego punktu (wspólrzędna z) może być zdefiniowana ręcznie przez użytkownika lub wyznaczona automatycznie przez program w przypadku, gdy badanie wykonane było z poziomu terenu.

Dodatkowo, w zakładkach można definiować:

Okno dialogowe "Nowe badanie polowe"

Przycisk "Dodaj" otwiera okno dialogowe "Nowa warstwa". W oknie tym definiuje się miąższość warstwy (lub zagłębienie), a także przyporządkowuje grunt do tej warstwy (kolor i szrafurę). Istnieje także możliwość przyporządkowania innego gruntu z listy gruntów zdefiniowanych wcześniej.

Okno dialogowe "Nowy grunt"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.