Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nośność pozioma - podłoże sprężyste

Nośność pozioma pala, wymiarowanie

Poziomo obciążany pal jest analizowany za pomocą metody elementów skończonych jako belka na sprężystym fundamencie Winkler’a. Parametry gruntu wzdłuż pala są reprezentowane modułem reakcji podłoża. Domyślnie, pal jest dzielony na 30 odcinków. Dla każdego odcinka program wyznacza wartość modułu reakcji podłoża, sił wewnętrznych i deformacji. Program umożliwia również wymiarowanie zbrojonego pala betonowego na podstawie metody określonej w ramce "Ustawienia" oraz na podstawie parametrów zdefiniowanych w zakładce "Pale". 

Program pozwala także analizować pal obciążany obciążeniem przemieszczeniowym (przesunięcie i obrót głowicy pala). W takim przypadku, analiza przeprowadzana jest tylko z określonym przesunięciem. Wprowadzone obciążenie mechaniczne jest wykluczane. 

W programie dostępne są następujące opcje do wprowadzenia modułu reakcji podłoża:

Ogólnie rzecz biorąc, moduł reakcji podłoża odpowiada sztywności sprężyny w modelu Winkler’a. Model ten opisuje osiadania sztywnej płyty jako funkcję przyłożonego obciążenia. Zależność ta została przedstawiona w następującym wzorze:

gdzie:

p

-

obciążenie wzdłuż warstwy płyta-grunt

k

-

sztywność sprężyny Winkler’a

y

-

przesunięcie płyty do gruntu

Definicja modułu reakcji podłoża

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.