Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Redystrybucja parcia gruntu

Program umożliwia wybór spośród wielu schematów redystrybucji parcia.

Wybór schematu redystrybucji parcia

Stosowane na świecie zasady dotyczące sposobu redystrybucji parć bardzo się różnią. Z tego względu program zawiera zarówno klasyczne schematy redystrybucji, jak i inne według norm EAB, AASHTO.

Program opracowano w sposób całkowicie uniwersalny, tak aby użytkownik mógł zastosować dowolną, preferowaną przez siebie redystrybucję parcia.

Dla schematów , program wyznacza automatycznie lokalizację punktu parcia maksymalnego w nawiązaniu do lokalizacji kotew (rozpór). Wariant taki jest prostszy w definiowaniu i jest rekomendowany.

W przypadku schematów , , , konieczne jest zdefiniowanie współczynników (x1 do x6), które określają ostateczny kształt schematu redystrybucji parcia.

Użytkownik ma także możliwość wyboru zasięgu parcia po redystrybucji - do punktu zerowego (procedura standardowa) lub do dna wykopu (EAB).

Procedura wyznaczania parcia oddziałującego na konstrukcję jest następująca:

  • w pierwszej kolejności wyznaczana jest lokalizacja punktu zerowego (wartość parcia biernego przed konstrukcją jest równa wartości parcia za ścianą - suma parć jest w tym punkcie równa zero)
  • wyznaczane jest podstawowe parcie gruntu za ścianą (czynne, spoczynkowe, zwiększone czynne) do głębokości punktu zerowego. Istnieje możliwość uwzględnienia minimalnego parcia do wymiarowania.
  • wyznaczane jest parcie po redystrybucji, o takiej samej powierzchni jak powierzchnia parcia podstawowego. Redystrybucji podlega wyłącznie parcie podstawowe (wyznaczane z profilu geologicznego). Parcia wynikające z oddziaływania wody oraz innych obciążeń nie podelgają redystrybucji.
  • parcia pochodzące od obciążeń dodatkowych, wody czy obciążeń sejsmicznych dodawane są do wyznaczonego schematu parcia po redystrybucji (parcie całkowite)

Wszystkie rodzaje parć wykreślane są na pulpicie:

Graficzna prezentacja parć

Wizualizację graficzną parć można aktywować w ramce "Konfiguracja rysunku". Ustawienia kolorów oraz typów llinii można edytować w oknie dialogowym "Administrator stylów rysunku".

Literatura:

EAB - 2012 Ernst & Sohn A Wiley Company, 5.Auflage, Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben".

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, Seventh Edition, 2014.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.