Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Program Pal

Program ten służy do analizy nośności pionowej pojedynczych pali ściskanych i rozciąganych, a także osiadania oraz nośności poziomej pojedynczych pali.

Pomoc w programie "Pal" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Projekt

Ustawienia

Profil

Moduł reakcji podłoża

Grunty

Przyporządkowanie

Obciążenie

Geometria

Materiał

Woda, podłoże nieściśliwe

Tarcie negatywne

Ustawienia fazy

Nośność pionowa (rozwiązanie analityczne)

Nośność pionowa (metoda sprężysta)

Osiadanie (Poulos)

Osiadanie (Masopust)

Nośność pozioma

Nośność pozioma (metoda Bromsa)

  • Teoria obliczeniowa do programu "Pal":

Naprężenia w gruncie

Analiza pala

Wymiarowanie konstrukcji betonowych

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.