Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nośność kotew

Wyboru metody wyznaczania nośności kotew dokonuje się w obszarze "Nośność na zerwanie".

Definiowanie obliczeń nośności na zerwanie kotwy

Opcja "wyznacz"

Obliczenie w tym przypadku jest jednakowe dla wszystkich rodzajów kotew i przyjmuje postać:

gdzie:

fu

-

nośność obliczeniowa materiału

A

-

powierzchnia przekroju kotwy

Opcja "definiuj"

W polu definiowania należy podać wytrzymałość na rozciąganie Rt [kN, lbf]

W przypadku kotew splotowych należy zdefiniować powierzchnię przekroju jednego splotu (opcja "definiuj powierzchnię") - całkowita powierzchnia cięgna wyznaczana jest następnie ze wzoru:

gdzie:

A1

-

powierzchnia przekroju jednego splotu

n

-

liczba splotów

Jeśli definiowana jest średnica splotu (opcja "definiuj średnicę"), całkowita powierzchnia cięgna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

ds

-

średnica jednego splotu

n

-

liczba splotów

Definiowanie parametrów kotew splotowych

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.