Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Moduł poziomy

Ramka "Moduł poziomy" służy do definiowania poziomego modułu reakcji podłoża charakteryzującego reakcję pala w kierunku poziomym.

Zdefiniowane wartości modułu reakcji podłoża na danych głębokościach profilu wyświetlane są w tabeli.

Ramka "Moduł poziomy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.