Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Moduł poziomy

Ramka "Moduł poziomy" służy do definiowania poziomego modułu reakcji podłoża charakteryzującego reakcję pala w kierunku poziomym.

Zdefiniowane wartości modułu reakcji podłoża na danych głębokościach profilu wyświetlane są w tabeli.

Ramka "Moduł poziomy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.