Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kopiowanie i wklejanie gruntów i elementów sztywnych

GeoSchowek umożliwia kopiowanie i wklejanie gruntów oraz elementów sztywnych.

Skopiowane mogą być następujące elementy:

  • bieżący grunt (element sztywny)
  • wybrane grunty (elementy sztywne)
  • wszystkie grunty (elementy sztywne)

Wklejanie gruntów (elementów sztywnych) wykonywane jest w następującym oknie:

Wklejanie gruntów z GeoSchowka

W oknie tym można dokonać wyboru, które grunty (elementy sztywne) zostaną wklejone (kolumna "Wklej"). Jeśli nazwa wklejanego gruntu (elementu sztywnego) jest taka sama jak nazwa gruntu istniejącego wcześniej w zadaniu, program zmienia nazwę gruntu wklejanego tak, aby była unikalna. Wklejenie jest wykonywane i dane zostają zmienione dopiero po wciśnieciu przycisku "Wklej".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.