Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kopiowanie i wklejanie gruntów i elementów sztywnych

GeoSchowek umożliwia kopiowanie i wklejanie gruntów oraz elementów sztywnych.

Skopiowane mogą być następujące elementy:

  • bieżący grunt (element sztywny)
  • wybrane grunty (elementy sztywne)
  • wszystkie grunty (elementy sztywne)

Wklejanie gruntów (elementów sztywnych) wykonywane jest w następującym oknie:

Wklejanie gruntów z GeoSchowka

W oknie tym można dokonać wyboru, które grunty (elementy sztywne) zostaną wklejone (kolumna "Wklej"). Jeśli nazwa wklejanego gruntu (elementu sztywnego) jest taka sama jak nazwa gruntu istniejącego wcześniej w zadaniu, program zmienia nazwę gruntu wklejanego tak, aby była unikalna. Wklejenie jest wykonywane i dane zostają zmienione dopiero po wciśnieciu przycisku "Wklej".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.