Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Druk i eksport dokumentu

Okno dialogowe "Druk i eksport dokumentu" można otworzyć z menu sterowania (pozycje "Plik", "Druk dokumentu") lub za pomocą przycisku "Wyniki" na pasku narzędzi. Podgląd strony wydruku z wygenerowanym tekstem jest wyświetlany oknie.

Okno to generuje dokument wyjściowy z rysunkami zapisanymi na "Liście rysunków". W oknie tym można wydrukować utworzony protokół lub wyeksportować go do dalszego użycia. Dokument jest zawsze aktualny - program ponownie tworzy ten dokument na podstawie wprowadzonych danych (także z uwzględnieniem regeneracji rysunków) po każdym otwarciu okna.

Okno dialogowe posiada swój własny Pasek narzędzi - Druk i eksport z przyciskami wykorzystywanymi do dostosowywania wyglądu stron (definiowanie nagłówka i stopki, ustawienia strony, numeracja stron), druk i eksport dokumentacji.

Wybrane przez używkownika części dokumentacji łącznie z rysunkami mogą być wygenerowane poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w "menu drzewiastym" w lewej części okna. Zaznaczenie lub odznaczenie dowolnej pozycji powoduje ponowne automatyczne generowanie dokumentu. Do przeglądania dokumentu można użyć pokrętła myszy (kółka) lub pasków przewijania z prawej strony.

W dolnej części tego okna dialogowego wyświetlane są bieżące informacje (rozmiar strony, numer bieżącej strony oraz całkowita liczba stron dokumentacji).

Okno dialogowe "Druk i eksport dokumentu"

Pasek narzędzi "Wyniki"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.