Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Podejście obliczeniowe 3

Podejście obliczeniowe 3 wykorzystuje współczynniki częściowe do oddziaływań i jednocześnie do materiału (parametry materiałowe gruntu).

W odróżnieniu od pozostałych podejść obliczeniowych, wprowadza obciążenia geotechniczne - Stan GEO (obciążenia związane z gruntem, np. parcie gruntu, parcia związane z dodatkowym obciążeniem, oddziaływanie wody) oraz obciążenia związane z konstrukcją - Stan STR (program uwzględnia ciężar własny konstrukcji, zdefiniowane siły oddziałujące na konstrukcję, kotwy, zbrojenie gruntu, przedłużenia siatki). Dla każdego rodzaju obciążenia, stosowany jest inny zestaw współczynników, wyszczególniony w oknie dialogowym "Współczynniki częściowe". Wartości współczynników częściowych stosowanych do obciążeń geotechnicznych są zazwyczaj niższe niż wartości dotyczące obciążeń konstrukcyjnych.

Definiowanie współczynników częściowych dla podejścia obliczeniowego 3

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.