Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wskaźnik ściśliwości

Wskaźnik opisuje zmianę wskaźnika porowatości e jako funkcję zmiany naprężenia efektywnego σef kreślonego na skali logarytmicznej:

Wskaźnik porowatości e a naprężenie efektywne σef

Zatem, wskaźnik reprezentuje charakterystyczne odkształcenie przekonsolidowango gruntu:

gdzie:

Δe

-

zmiana wskaźnika porowatości

Δlogσef

-

zmiana naprężenia efektywnego

Zakres wskaźnika ściśliwości Cc (Dowództwo Inżynierii Obiektów Okrętowych, Mechanika gruntu, PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA 7.01)

Typowy zakres wskaźnika ściśliwości zawiera się od 0,1 do 10. Przybliżone wartości dla jednorodnego piasku dla zakresu obciążenia od 95 kPa do 3926 kPa osiągają wartości od 0,05 do 0,06 dla stanu luźnego i od 0,02 do 0,03 dla stanu zagęszczonego. Dla iłów wartość ta wynosi 0,20.

Dla lekko prekonsolidowanych iłów i pyłów testowanych w stanie Louisiana w USA, Kaufmann i  Shermann (1964) podają następujące wartości:

Grunt

Efektywne naprężenie konsolidacyjne

σcef [kPa]

Końcowe naprężenie efektywne w gruncie

 σef  [kPa]

Wskaźnik ściśliwości

Cc [-]

CL ił plastyczny

160

200

0,34

CL ił zwarty

170

250

0,44

ML pył o niskiej plastyczności

230

350

0,16

CH ił o wysokiej plastyczności

280

350

0,84

CH ił plastyczny z warstwami pyłu

340

290

0,52

Prof. Juan M.Pestana-Nascimento (Uniwersytet Stanu Kalifornia w Berkeley) proponuje następujące typowe wartości wskaźnika ściśliwości Cc:

Grunt

Wskaźnik ściśliwości Cc [-]

Normalnie skonsolidowane iły

0,20 - 0,50

ił z pyłem z Chicago (CL)

0,15 - 0,30

niebieski ił z Bostonu (CL)

0,3 - 0,5

ił z Vickburga - suchy w grudkach (CH)

0,3 - 0,6

Szwedzki ił (CL - CH)

1 - 3

Kanadyjski ił z Ledy (CL - CH)

1 - 4

ił z miastaMexico (MH)

7 - 10

Iły organiczne (OH)

4 i więcej

Torfy (Pt)

10 - 15

Organiczne pyły i pyły ilaste (ML - MH)

1,5 - 4,0

Osady z San Francisco (CL)

0,4 - 1,2

Ił ze starej zatokice San Francisco

0,7 - 0,9

Ił z Bangkoku (CH)

0,4

Ponadto, istnieją empiryczne wyrażenia dostępne do wyznaczenia przybliżonych wartości Cc dla pyłów, iłów i gruntów organicznych. Jednakże, ich zastosowanie jest mniej lub bardziej lokalne:

Grunt

Równania

Według

Przekształcone iły

Skempton 1944

Iły

Nishida 1956

Iły brazylijskie

Iły Sao Paulo

Cozzolino 1961

Iły Nowy Jork

Terzaghi a Peck 1948

Iły o niskiej plastyczności

Sowers 1970

Iły i pyły z Taipei

Moh a kol. 1989

Iły

Pestana 1994

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.