Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Woda

Ramka "Woda" pozwala na wybór typu wody. Poziom wód gruntowych można określać na dwa sposoby. Pierwsza z opcji pozwala na określenie wysokości płaskiego (poziomego) zwierciadła wód gruntowych. Druga opcja pozwala na definiowanie dowolnego położenia (kształtu) poziomu wód gruntowych, przy użyciu współrzędnych. 

Parametry definiowania wody gruntowej (wysokość zwierciadła wód gruntowych, współrzędne poszczególnych punktów) można edytować albo w ramce, poprzez wstawianie wartości w polach do wprowadzania, lub na ekranie komputera, za pomocą aktywnych wymiarów, lub aktywnych bloków.

Ramka "Woda"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.