Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza osiadania gruntów gruboziarnistych

Dla zwartych gruntów gruboziarnistych (np. grunt lodowy), zależność naprężenie - odkształcenie (osiadanie) jest zazwyczaj przyjmowana jako "sprężysta", tzn. wykładnik naprężenia j jest równy jeden. Zatem, dla j = 1 i naprężenia wzorcowego σr = 100 kPa wynikowe osiadanie równa się sumie częściowych osiadań poszczególnych warstw:

gdzie:

σz,i

-

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenie na skutek obciążenia konstrukcji) łącznie ze ściskaniem warstwy - tzn. zmiana naprężenia efektywnego

mi

-

moduł Janbu w itej warstwie

hi

-

miąższość itej warstwy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.