Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza osiadania gruntów gruboziarnistych

Dla zwartych gruntów gruboziarnistych (np. grunt lodowy), zależność naprężenie - odkształcenie (osiadanie) jest zazwyczaj przyjmowana jako "sprężysta", tzn. wykładnik naprężenia j jest równy jeden. Zatem, dla j = 1 i naprężenia wzorcowego σr = 100 kPa wynikowe osiadanie równa się sumie częściowych osiadań poszczególnych warstw:

gdzie:

σz,i

-

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenie na skutek obciążenia konstrukcji) łącznie ze ściskaniem warstwy - tzn. zmiana naprężenia efektywnego

mi

-

moduł Janbu w itej warstwie

hi

-

miąższość itej warstwy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.