Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Generator kombinacji SGU

Okno dialogowe "Generator kombinacji - kombinacja 1. rzędu" pozwala na zbiorowe generowanie kombinacji stanów obciążeniowych dla granicznego stanu użytkowania. Objaśnienia funkcji generatora kombinacji zawarto w części dotyczącej generatora kombinacji dla stanu granicznego nośności.

Jeżeli w zakładce "Materiały i normy" zaznaczono definiowanie obciążeń wg normy EN 1990, to możliwe jest generowanie następujących kombinacji dla granicznego stanu użytkowania.

Charakterystyczna

-

kombinacja oparta na wyrażeniu 6.14 z normy EN 1990

Częsta

-

kombinacja oparta na wyrażeniu 6.15 z normy EN 1990

Quasi-stała

-

kombinacja oparta na wyrażeniu 6.16 z normy EN 1990

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.