Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wizualizacja

Przyciski na pasku narzędzi pozwalają użytkownikowi na zmianę ustawień wizualizacji na pulpicie. Pasek narzędzi ma inny wygląd w trybie 2D i 3D. Pasek ten zawiera następujące przyciski.

Pasek narzędzi "Wizualizacja" - wygląd paska narzędzi w trybie 2D i 3D

Funkcje poszczególnych przycisków są następujące:

Widok 2D

  • Włącza tryb wizualizacji 2D.

Widok 3D

Przesunie pokazany fragment

  • Przesuwa aktualny widok w określonym kierunku - aby wykonać przesunięcie należy poruszyć myszką w wybranym kierunku trzymając wciśnięty lewy przycisk na myszce.

Obróci obraz

  • Obraca wyświetlony rysunek w określonym kierunku (Widok 3D) - aby poruszyć obrazem należy przesunąć myszkę trzymając wciśnięty lewy przycisk na myszce.

Pokaże zaznaczony obszar

Zmień skalę

Predefiniowany widok 3D

  • Pokazuje predefiniowany widok 3D rysunku (Widok 3D).

Predefiniowany widok 2D

  • Widok w kierunku osi Z

Widok w perspektywie

  • Pokazuje widok rysunku w perspektywie (Widok 3D).

Widok w aksonometrii

  • Pokazuje widok aksonometryczny rysunku (Widok 3D).

Tryby

  • Przycisk otwiera ramkę "Tryby" służącą do wpisywania danych i obliczeń

Adnotacje

Ustawienia wizualizacji

  • Przycisk ten otwiera ramkę "Konfiguracja rysunku". W ramce tej można dokonać modyfikacji parametów rysunku.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.