Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenia sejsmiczne

Ramka "Obciążenia sejsmiczne" służy do wprowadzania parametrów obciążeń sejsmicznych. Kierunki skutków obciążeń sejsmicznych są wyświetlane na pulpicie.

Jeśli nie są dostępne wyniki pomiarów współczynniki kh oraz kv można wyznaczyć stosując opisane w pomocy podejście z normy EN 1998-5.

Wyznaczanie nośności fundamentu z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznych opisane jest w teoretycznej części pomocy, w rozdziale "Analiza nośności sejsmicznej".

Podczas analizy sejsmicznej, program wyznacza nośność fundamentu dla obydwu przypadków - z lub bez obciążeń sejsmicznych. Wynikowa nośność fundamentu jest niższą z tych dwóch wyznaczonych wartości.

Ramka "Obciążenia sejsmiczne"

Uwaga: Ramka dostępna jest tylko w przypadku, gdy w ramce "Ustawienia" wybrana jest analiza w warunkach z odpływem.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.