Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza osiadania dla prekonsolidowanych gruntów spoistych

Najbardziej spoiste grunty w pierwotnym porządku - za wyjątkiem bardzo młodych lub organicznych glin - są przekonsolidowane. Jeżeli końcowe naprężenie w gruncie przekracza naprężenie przekonsolidacyjne (σor + σz > σp), wówczas osiadanie podłoża warstwowego powstałego z gruntów spoistych obliczane jest z następującego związku:

dla: σor + σz > σp

dla: σor + σz ≤  σp

gdzie:

σor,i

-

pionowa składowa naprężenia geostatycznego w środku itej warstwy

σp,i

-

parcie prekonsolidacyjne w itej warstwie

σz,i

-

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenie na skutek obciążenia konstrukcji) łącznie ze ściskaniem warstwy

mi

-

moduł Janbu w itej warstwie

mr,i

-

moduł Janbu dekompresji w itej warstwie

hi

-

miąższość itej warstwy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.