Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ostrzeżenia generatora siatki

W oknie dialogowym "Wynik generacji siatki", użytkownik jest informowany o lokalizacji możliwych wad modelu konstrukcji, które mogą powodować problemy podczas automatycznego generowania siatki. Po umieszczeniu kursora na poszczególnych ostrzeżeniach, odpowiadające im krytyczne obszary, zaznaczane są kolorem czerwonym. Sprawdzane są następujące elementy:

  • czy odległość między dwoma punktami jest większa niż jedna dziesiąta wymaganej długości krawędzi elementu
  • czy odległość między punktem a linią jest większa niż jedna dziesiąta długości krawędzi elementu
  • czy powierzchnia obszaru jest większa niż podwójna długość krawędzi elementu
  • czy punkty i / lub linie znajdują się wewnątrz konstrukcji (w gruncie)

Ostrzeżenia powyższe sugerują lokalizacje, w których generator siatki napotyka na problemy. Ostrzeżeniom towarzyszą dwie następujące możliwości:

  • siatka nie została wygenerowana => wymaga to poprawienia geometrii  modelu
  • siatka została wygenerowana => w tym przypadku, użytkownik decyduje czy siatka jest poprawna. W każdym przypadku ostrzeżenia można zignorować i przeprowadzić analizę

Ostrzeżenie po wykryciu odcinków krytycznych w siatce ES

Odcinek krytyczny po powiększeniu - dwa wezły leżą zbyt blisko siebie

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.