Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Import DXF

W oknie dialogowym Import DXF można określić parametry importu DXF.

W górnej części okna pokazany jest podgląd importowanych danych.

W lewej części okna natomiast mozna dokonać wyboru warstw do wczytania.

To samo okno dialogowe pozwala także na określenie jednostek przy tworzeniu pliku DXF. Program podejmuje próbę oszacowania jednostek, jednak zawsze konieczne jest sprawdzenie czy jednostki zostały zdefiniowane prawidłowo.

Istnieje również możliwość przesunięcia konstrukcji. Program oferuje następujące możliwości:

  • nie przesuwaj - dane wczytywane są dokładnie w ten sam sposób jak były utworzone
  • automatycznie od zera - lewy dolny róg konstrukcji zostanie przesunięty do początku układu współrzędnych
  • definiuj - ta opcja pozwala użytkownikowi na ręczne zdefiniowanie przesunięcia konstrukcji.

Jeśli program nie zezwala na definiowanie łuków i okręgów, istnieje możliwość określenia podziału tych elementów na elementy liniowe.

Okno dialogowe Import DXF, parametry

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.