Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dane podstawowe

Ta część okna dialogowego służy do definiowania podstawowych parametrów gruntów - ciężaru objętościowego, kąta tarcia wewnętrznego oraz spójności. Wartości te określane są na podstawie badań laboratoryjnych lub in-situ dla każdego projektu indywidualnie. Jeśli dane te są nieosiągalne istnieje możliwość skorzystania z wbudowanej bazy gruntów, która zawiera  wartości parametrów gruntów określone na podstawie doświadczenia oraz literatury światowej. Parametry skał nie zostały zawarte w tej bazie, należy je definiować ręcznie. Szacunkowe parametry skał podano w podręczniku teoretycznym.

Metody obliczeniowe analizy stateczności zboczy różnią się w przypadku:

W niektórych państwach, przyjęte jest definiowanie obydwu parametrów wytrzymałościowych φu, cu w naprężeniach uogólnionych (całkowitych). W takim przypadku, w programie Stateczność zbocza, należy zdefiniować zadanie w naprężeniach efektywnych stosując parametry φef, cef .

Podstawy teoretyczne dotyczące omawianego zaganienia opisano w rozdziale "Analiza stateczności zbocza".

Okno dialogowe "Dodaj nowy grunt" - "Dane podstawowe"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.