Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dane podstawowe

Ta część okna dialogowego służy do definiowania podstawowych parametrów gruntów - ciężaru objętościowego, kąta tarcia wewnętrznego oraz spójności. Wartości te określane są na podstawie badań laboratoryjnych lub in-situ dla każdego projektu indywidualnie. Jeśli dane te są nieosiągalne istnieje możliwość skorzystania z wbudowanej bazy gruntów, która zawiera  wartości parametrów gruntów określone na podstawie doświadczenia oraz literatury światowej. Parametry skał nie zostały zawarte w tej bazie, należy je definiować ręcznie. Szacunkowe parametry skał podano w podręczniku teoretycznym.

Metody obliczeniowe analizy stateczności zboczy różnią się w przypadku:

W niektórych państwach, przyjęte jest definiowanie obydwu parametrów wytrzymałościowych φu, cu w naprężeniach uogólnionych (całkowitych). W takim przypadku, w programie Stateczność zbocza, należy zdefiniować zadanie w naprężeniach efektywnych stosując parametry φef, cef .

Podstawy teoretyczne dotyczące omawianego zaganienia opisano w rozdziale "Analiza stateczności zbocza".

Okno dialogowe "Dodaj nowy grunt" - "Dane podstawowe"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.