Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Liniowy rozkład modułu reakcji podłoża

Moduł reakcji podłoża na głębokości z wynika ze wzoru:

gdzie:

d

-

średnica pala [m]

l

-

długość pala [m]

k

-

parametr gruntu wg Bowles’a [MN/m3]

r

-

zredukowana szerokość pala [m]

gdzie:

d

-

średnica pala [m]

β

-

kąt dyspersji - wprowadza się w odniesieniu do kąta tarcia wewnętrznego w zakresie φ/4 - φ

Możliwe wartości modułu k według Bowles’a [MN/m3] :

zagęszczony żwir piaszczysty

200 - 400

średnio zagęszczony żwir

150 - 300

piasek średni

100 - 250

piasek drobny

80 - 200

ił półzwarty

60 - 180

nawodniony ił półzwarty

30 - 100

ił plastyczny

30 - 100

nawodniony ił plastyczny

10 - 80

ił miękkoplastyczny

2 - 30

Literatura:

Bowles, J. E.: Foundations Analysis and Design. 5th edition, New York: McGraw-Hill Book Company, 1997, ISBN 0-07-118844-4, chapter 16-15.2, s. 941 (table 16-4).

Pochman, R., Simek, J.: Pilotove zaklady - Komentar k CSN 73 1002. 1st edition, Prague, Vydavatelstvi norem, 1989, 80 p.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.