Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Osiadanie

Ramka "Osiadanie" służy do analizy osiadania pala. Wyniki analizy są przedstawiane w prawej dolnej części ramki. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno zawierające szczegółowy wydruk wyników analizy.

W przypadku obliczania osiadania według normy NEN6743 program wykreśla, oprócz granicznej krzywej obciążenie-osiadanie, również wykres obciążenia (krzywa siła/przemieszcznie).

Wyniki analizy są przedstawiane w górnej części ramki. Styl rysunku można zdefiniować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Osiadanie" - Graniczna krzywa obciążenie-osiadanie

Ramka "Osiadanie" - Rozkłady Siła/Osiadanie

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.