Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tworzenie profilu gruntu z wykorzystaniem klasyfikacji gruntów

W części "Klasyfikacja" należy dokonać wyboru metody klasyfikacji (Robertson 2010, Robertson 1986) oraz zdefiniować inne parametry (Współczynnik penetrometru α , ciężar objętościowy γ).

Zwykle, wynikiem klasyfikacji jest znaczna liczba małej miąższości warstw gruntu.

Okno dialogowe "Edycja profilu gruntu" - CPT (bez określania minimalnej miąższości warstw)

Z tego powodu korzystnym jest określenie minimalnej dopuszczalnej miąższości warstwy h. Filtr ten redukuje liczbę warstw i profil jest bardziej przejrzysty.

Okno dialogowe "Edycja profilu gruntu" - CPT (określona minimalna miąższość warstw)

Przycisk "Tabela gruntów" otwiera nowe okno dialogowe "Tabela gruntów Robertson (1986 lub 2010)". Istnieje możliwość przypisania zdefiniowanych gruntów opisom gruntów według klasyfikacji Robertsona. Jeśli grunt nie był wcześniej zdefiniowany w ramce "Grunty" można go także zdefiniować w tym miejscu, korzystając z przycisku "Dodaj grunt". Nie ma konieczności przypisywania gruntów do opisów, które nie były sklasyfikowane.

Okno dialogowe "Tabela gruntów"

Przycisk "Kopiuj profil z badania polowego" tworzy profil gruntu z uwzględnieniem zdefiniowanych gruntów odpowiadających warstwom z klasyfikacji na podstawie CPT.

Okno dialogowe "Edycja profilu gruntu" - CPT

Stworzony w ten sposób profil można edytować za pomocą przycisków zlokalizowanych z prawej strony okna dialogowego.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.