Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Współczynnik korekcyjny do współczynnika Poissona

Współczynnik korekcyjny wpływu wsp. Poissona Rν uwzględnia wpływ redukcji wsp. Poissona ν gruntów w otoczeniu pala na wartości osiadania pala dla stałego modułu odkształcenia tych gruntów. Wartości te są zwykle przedstawiane jako funkcja wsp. Poissona otaczających gruntów νs dla różnych współczynników sztywności pala K. W programie, wykresy dostępne są w postaci cyfrowej.

Współczynnik korekcyjny wpływu wsp. Poissona na osiadanie - Rν

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 89 (figure 5.21).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.