Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Fazy budowy

Ten paskek narzędzi służy do zarządzania fazami budowy. Rysunek przedstawia położenie poszczególnych przycisków:

Pasek narzędzi "Fazy"

Dodaje fazę budowy

  • dodaje nową fazę budowy na końcu listy

Usuwa fazę budowy

  • usuwa ostatnią fazę budowy z listy

Faza budowy 1,2 ...

  • przełącza pomiędzy poszczególnymi fazami budowy - wyboru dokonuje się za pomocą lewego przycisku myszy

Pasek ten umożliwia definiowanie faz budowy. Fazy budowy służą do modelowania stopniowego tworzenia budowy (niezbędne dla programów "Ściana - analiza", "Osiadanie", "MES"). Funkcję tę można również wykorzystać do studiów parametrycznych, aby w każdej fazie budowy założyć inne przyporządkowanie gruntu lub inne współczynniki obliczeniowe. Korzystnie jest również modelować skutki obciążeń sejsmicznych w odrębnej fazie budowy, bowiem można wówczas założyć różne współczynniki bezpieczeństwa bądź różne współczynniki obliczeniowe.

Dla poszczególnych typów wprowadzanych danych (przyporządkowanie gruntu, kotwy, podpory…) zawsze istnieje powiązanie w fazach budowy (Dziedziczność).

W niektórych programach status obliczeń fazy budowy oznaczony jest paskami o różnych kolorach.

Pasek narzędzi "Fazy" z kolorowymi paskami statusu obliczeń

Kolory mają następujące znaczenie:

  • zielony - w obrębie fazy przeprowadzono analizę, której wynik JEST SATYSFAKCJONUJĄCY
  • czerwony - w obrębie fazy przeprowadzono analizę, której wynik NIE JEST SATYSFAKCJONUJĄCY
  • szary - w danej fazie budowy istnieje analiza, która nie została jeszcze przeprowadzona

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.