Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nasyp

Ramka "Nasyp" umożliwia wprowadzanie warstw w celu utworzenia nasypu nad aktualnym terenem. Ramka zawiera tabelę z listą warstw tworzących nasyp. Tabela z listą punktów aktualnie wybranej warstwy jest wyświetlana w środkowej części ramki. Wprowadzenie warstwy nasypu odbywa się identycznie jak w przypadku standardowych warstw.

Nie można określić nasypu w pierwszej fazie budowy. Nasypu nie można również wprowadzić, jeżeli w tej samej fazie znajduje się wykop - w takim przypadku należy wprowadzić nową fazę budowy dla nasypu, bądź najpierw usunąć istniejący wykop.

Zdefiniowane warstwy nasypu mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Nasyp"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.