Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modelowanie uskoku

Poprzedni przykład

Celem niniejszego przykładu jest zamodelowanie uskoku geologicznego, przecinającego budowę. Z lewej strony budowy, masyw gruntowy zbudowany jest z żółtej warstwy o miąższości [3 m], pozostałe warstwy zalegające poniżej tej warstwy mają miąższość [1 m].

W pierwszej kolejności dodamy warstwę uskoku w otworze bazowym za pomocą przycisku "Wstaw (przed 1)". Definiujemy a zagłębienie spągu warstwy jako [-10 m] - znajduje się on wysoko nad terenem. Uskok zbudowany jest z nowego gruntu nazwanego "Black".

Dodawanie nowego gruntu / uskoku w otworze bazowym

Po generacji model pozostaje niezmieniony, ale możemy zauważyć nową warstwę (uskok) w dolnym prawym rogu. Dla lepszej przejrzystości zastosujemy kolor czarny.

Model z nową czarną warstwą reprezentującą uskok

W kolejnych krokach zdefiniujemy lokalizację uskoku na powierzchni terenu. Definiujemy krok po kroku otwory ZZ 1 [3; 0], ZZ 2 [3,7; 5] i ZZ 3 [4; 10].

Podczas definiowania tekstowego otworu w pierwszej chwili widoczne jest puste okno dialogowe. Po zdefiniowaniu współrzędnych [3; 0], profil geologiczny wczytywany jest z modelu. Teraz zmienimy parametry górnej czarnej warstwy (uskoku) definiując jej miąższość jako [0 m].

Dodanie otworu ZZ 1 określające lokalizację uskoku na powierzchni terenu

Dodanie otworu ZZ 1 określające lokalizację uskoku na powierzchni terenu

Wychodzimy używając kombinacji klawiszy "Dodaj + zamknij" i regenerujemy model.

Powtarzamy powyższe kroki dla otworów ZZ 2 i ZZ 3 (ustawiając miąższość czarnej warstwy jako [0 m]).

Model musi być zregenerowany po dodaniu każdego otworu. Jest to niezbędne, aby otwór odpowiadał oryginalnemu modelowi geologicznemu.

Dodanie otworu ZZ 2 określające lokalizację uskoku na powierzchni terenu

Po dodaniu lokalizacji uskoku na powierzchni terenu, usuwamy otwory znajdujące się przed uskokiem - w tym zadaniu otwór BH 1(2).

Usuwanie otworów pomocniczych znajdujących się przed uskokiem

Model geologiczny po zdefiniowaniu uskoku na powierzchni terenu

Teraz model jest gotowy do zdefiniowania obszaru znajdującego się przed uskokiem. Generujemy model i dodajemy dwa nowe punkty: Area 2 (współrzędne [0; 0]) oraz Area 2(2) współrzędne [0; 10]).

Modyfikujemy obydwa otwory za pomocą przycisku "Edytuj". Definiujemy warstwę uskoku (warstwa 1) na głębokości [20 m], inne warstwy mają głębokość spągu przyjętą jako "nie zdefiniowana". Zmodyfikowany otwór Area 2 wygląda następująco:

Wstawianie uskoku na głębokości

Potwierdzamy definiowanie za pomocą przycisku "Dodaj" oraz dodajemy drugi otwór (Area 2(2)) o współrzędnych [0; 10].

Wówczas generujemy model - uskok jest widoczny. Obszar znajdujący się przed uskokiem pokazany jest w kolorze szarym.

Utworzony uskok geologiczny

Teraz konieczne jest zdefiniowanie warstw w obszarze przed uskokiem. Wybieramy jeden z otworów przed uskokiem - Area 2 lub Area 2(2) i dodajemy warstwy ponad uskokiem (używając przycisku "Wstaw"). Definiujemy miąższości warstw w tym otworze jako -3 m - yellow, 1 m - blue, 1 m - dark blue, 1 m - green, 1 m - brown. W następnym kroku konieczne jest dodanie nowych, zdefiniowanych warstw do otworu bazowego używając przycisku "Dodaj górne warstwy (do otworu bazowego)". Otwór Area 2 po modyfikacji wygląda następująco:

Definiowanie warstw w obszarze przed uskokiem

Po przeprowadzeniu generacji modelu model wygląda inaczej niż tego oczekiwaliśmy - nowe zdefiniowane warstwy pokryły cały model (również w obszarze za uskokiem).

Wygenerowany model z błędną kolejnością generowania warstw

Można ten problem rozwiązać wykorzystując zmianę kolejności generowania warstw. W pierwszej kolejności generujemy uskok (rząd 6-7 z czarnym prosokątem z prawej strony) oraz warstwy za uskokiem (7-8...itd). W tych rzędach pozostawiamy "Grupę porządkową" jako "1". Warstwy w obszarze przed uskokiem są w grupie porządkowej "2". uskok (rząd 6-7 z czarnym prosokątem z prawej strony) jest zwykle prosty - nie stosujemy w tym przypadku wygładzania.

Grupy porządkowe definiowania powierzchni pomiędzy warstwami

Model został zbudowany.

Model końcowy

Model końcowy z przekrojami

Poprzedni przykład

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.