Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modelowanie terenu na krawędziach

Szczególną uwagę należy zwrócić na warunek brzegowy, aby prawidłowo utworzyć cyfrowy model terenu - wysokości punktów w rogach i brzegach (krawędzie) obszaru (wymiary obszaru).

Punkty narożne można wprowadzić albo wstawić automatycznie w pierwszej fazie budowy. Przy automatycznym generowaniu, punkt narożny otrzymuje tą samą wysokość, co najbliższy już zdefiniowany punkt lub odwiert.

Przy generowaniu terenu punkty narożne są połączone krawędzią. W niektórych przypadkach (zbocza) chcemy, aby krawędzie modelowały ogólny kształt i nachylenie terenu. W takich przypadkach można użyć opcji aktywnej krawędzi. Aktywną krawędź wprowadza się jako część procentowa wymiarów obszaru. Wszystkie punkty znajdujące się na aktywnej krawędzi są, podczas generowania, automatycznie rzutowane w kierunku normalnym do krawędzi - nowe punkty są następnie tworzone w tych samych miejscach (na krawędziach) posiadających tą samą współrzędną Z. Nowe punkty są zapisywane do danych powiązanych z następną fazą budowy.

Kolejne warstwy modelu terenu zachowują się w identyczny sposób. Miąższości tych warstw na krawędziach są obliczane zgodnie z miąższościami warstw najbliżej odwiertów.

Rolę aktywnej krawędzi dokładnie widać na poniższym rysunku.

Teren wygenerowany bez i z aktywną krawędzią

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.