Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Budowy punktowe

Ramka "Budowy punktowe" służy do wprowadzania konstrukcji punktowych do terenu.

W celu wprowadzenia punktów, które wyznaczają położenie poszczególnych punktów budowy należy postępować w sposób podobny do definiowania punktów terenu (za pomocą tabeli lub myszy). Okno dialogowe "Nowa budowa punktowa" ("Edytuj budowę punktową") umożliwia również określenie nazwy programu do analizowania odpowiedniej budowy. Ramkę "Aktywacja" stosuje się następnie do uruchomienia programu obliczeniowego i przeniesienia miąższości warstw oraz przyporządkowania gruntów w programie.

Budowy punktowe można definiować, tylko jeżeli prawidłowy model terenu został wygenerowany.

Wizualizację rysunku na pulpicie można modyfikować w dowolnym trybie definiowania na postawie ustawień wprowadzonych w ramce "Konfiguracja rysunku" oraz za pomocą przycisków na paskach narzędzi "Wizualizacja".

Ramka "Budowy punktowe" - wprowadzanie, edycja

Ramka "Budowy punktowe" - zdefiniowane budowy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.