Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Automatyczne obliczanie wysokości

Podczas definiowania punktów, odwiertów oraz punktów zwierciadła wody gruntowej program w niektórych przypadkach automatycznie oblicza wysokość punktu (współrzędną z), jak również miąższość warstwy. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas edytowania terenu lub warstw. 

Możliwość obliczania wysokości zależy od statusu generowanego terenu:

  • jeżeli żaden teren nie jest wygenerowany, wówczas wysokość nie jest obliczana, a odpowiednie pole pozostaje puste;
  • jeżeli teren jest wygenerowany dla aktualnych danych (wyświetlane na ekranie w trybie nieprzezroczystym oraz w trybach Generuj, Budowy punktowe, Budowy liniowe oraz Aktywacja także w trybie kolorowym), wymagane wartości są wówczas automatycznie obliczane na podstawie modelu terenu - dla punktu jest to współrzędna z, dla odwiertu program dalej wyznacza miąższość warstwy oraz ewentualnie głębokość zwierciadła wody gruntowej - kiedy punkt lub odwiert jest określony, zmienia się stan generowanego terenu, a rysunek jest przełączany do trybu przezroczystego (teren jest generowany dla pierwotnych danych wejściowych, a nie dla bieżących);
  • kiedy teren jest generowany, ale nie jest aktualnym terenem, współrzędne z i miąższości warstw są obliczane automatycznie dla ostatniego wygenerowanego terenu.

Informacje dotyczące statusu terenu (nie wygenerowany, wygenerowany, wygenerowany dla pierwotnych danych) są wyświetlane na pionowym pasku narzędzi. Ramka "Generuj" umożliwia generowanie terenu lub usuwanie wygenerowanego modelu. 

Okno dialogowe - dodaj nowy punkt i oblicz współrzędną Z

Okno dialogowe - dodaj nowy odwiert i oblicz współrzędną Z, głębokość ZWG oraz miąższość warstwy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.