Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Woda

Ramka "Woda" służy do określania zwierciadła wody gruntowej (ZWG). Rozwijana lista "Rodzaj wody" zawiera następujące pozycje:

  • Nie zdefiniowano wody - woda nie została określona.
  • Wodę zdefiniowano punktami - punkty zwierciadła wody gruntowej definiuje się w tabeli w ten sam sposób, jak punkty terenu. Podejście to jest szczególnie przydatne w przypadku poziomego zwierciadła wody - następnie, wystarczy zdefiniować tylko jeden punkt o danej współrzędnej Z, a program automatycznie wygeneruje poziomą linię reprezentującą zwierciadło wody gruntowej.
  • Wodę zdefiniowano w odwiertach - woda gruntowa jest definiowana pomiędzy odwiertami. Dana głębokość zwierciadła wody gruntowej mierzona od powierzchni terenu jest określana. Podejście to jest przydatne, kiedy dostępne są odwierty ze zmierzoną głębokością zwierciadła wody gruntowej.  

Wizualizację rysunku na pulpicie można modyfikować w dowolnym trybie definiowania na postawie ustawień wprowadzonych w oknie dialogowym "Ustawienie stylu wizualizacji" oraz za pomocą przycisków na paskach narzędzi "Wizualizacja 3D", "Skala i przesunięcie", "Zaznaczenia" i "Ustawienie kreślenia".

Wizualizację rysunku na pulpicie można modyfikować w dowolnym trybie definiowania na postawie ustawień wprowadzonych w ramce "Konfiguracja rysunku" oraz za pomocą przycisków na paskach narzędzi "Wizualizacja".

Ramka "Woda"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.