Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Verification According to the Theory of Limit States

When performing the analysis according to the theory of limit states the strengths of timber are reduced by the coefficient of material reliability γs.

Check for bending and stress caused by the normal force

The normal stress checking is based on the following expression:

where:

σn

-

normal stress caused by tension or compression

σm

-

bending stress

fn

-

tensile resp. compressive strength of timber

fm

-

bending strength of timber

The value of utilization is provided by:

Check for shear

The shear stress τ checking is based on the following expression:

where:

fv

-

shear strength of timber

The value of utilization is provided by:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.