Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

GWT Above Slope Toe

Hydrostatic pressure, GWT above toe of slope

The slip surface is either entirely or partially below the ground water table (water can not outflow from slip surface), the maximal water pressure is at the toe of face.

Hydrostatic pressure on slip surface

The value of water pressure u at the heel of slope is given by:

where:

γw

-

unit weight of water

ht

-

height of GWT above toe of slope

The resulting compressive water force acting in the direction normal to the slip surface is given by:

where:

γw

-

unit weight of water

ht

-

height of GWT above toe of slope

α

-

deflection of slip surface from horizontal

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.