Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Verification - Safety Factor

The main advantage of this verification is lucidity and uniqueness since neither soil parameters nor acting forces are reduced.

Check for tearing:

where:

Fx

-

force developed in reinforcement

Rt

-

long-term design strength of reinforcement

SFst

-

safety factor for geo-reinforcement strength (input in the "Wall analysis" tab)

Check for pull-out:

where:

Fx

-

force developed in reinforcement

Tp

-

bearing capacity of reinforcement against pull-out

SFpo

-

safety factor for pull out resistance of geo-reinforcement (input in the frame "Wall analysis" tab)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.