Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Active Earth Pressure - The Absi Theory

Active earth pressure is given by the following formula:

where:

σz

-

vertical geostatic stress

cef

-

effective cohesion of soil

Ka

-

coefficient of active earth pressure

Kac

-

coefficient of active earth pressure due to cohesion

The program takes values of the coefficient of active earth pressure Ka from a database, built upon the values published in the book: Kérisel, Absi: Active and passive earth Pressure Tables, 3rd Ed. A.A. Balkema, 1990 ISBN 90 6191886 3.

The coefficient of active earth pressure Kac is given by:

for:

for:

where:

φ

-

angle of internal friction of soil

δ

-

angle of friction between structure and soil

β

-

slope inclination

α

-

back face inclination of the structure

Horizontal and vertical components of the active earth pressure become:

where:

σa

-

active earth pressure

δ

-

angle of friction between structure and soil

α

-

back face inclination of the structure

Literature:

Kérisel, Absi: Active and Passive Earth Pressure Tables, 3rd ed., Balkema, 1990 ISBN 90 6191886 3.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.