Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modulus of Subsoil Reaction According to Vesic

The modulus of subsoil reaction is provided by:

where:

Ep

-

modulus of elasticity of pile [MPa]

Ip

-

moment of inertia of pile [m4]

Es

-

modulus of elasticity of soil [MPa]

d

-

pile diameter [m]

ν

-

Poisson's ratio [-]

Literature:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 8.2.3, pp. 174 (equation 8.43).

Vesic, A. S.: Bending of Beams Resting on Isotropic Elastic Solid. JSMFD, ASCE, vol. 87, 1961, EM 2: pp. 35 - 53.

Vesic, A.S.: Design of Pile Foundations. National Cooperative Highway Research Program Synthesis 42, Transportation Research Board, Washington D.C., 1977.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.