Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modulus of Subsoil Reaction According to CSN 73 1004

The modulus of subsoil reaction for cohesive soil assumes the form:

where:

Edef

-

deformation modulus of soil [MPa]

d

-

pile diameter [m]

For cohesionless soil it is given by:

where:

nh

-

modulus of horizontal compressibility [MN/m3]

d

-

pile diameter [m]

z

depth of a given section from finished grade [m]

Approximate values of modulus of horizontal compressibility nh for cohesionless soils:

Soil

nh [MN/m3]

Relative density of soil ID [-]

0.3

0.5

0.9

Dry sand and gravel

Wet sand and gravel

2.5

1.5

7.0

4.5

18.0

11.0

Literature:

CSN 73 1004: Velkoprumerove piloty. Praha, UNM, 1981, 56 p.

Masopust, J.: Vrtane piloty. 1st edition, Prague, Cenek a Jezek, 1994, 263 p.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.