Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Passive Earth Pressure - SP 22.13330.2016

Passive earth pressure follows from the following formula:

where:

σz

-

vertical geostatic stress

c

-

cohesion of soil

Kp

-

coefficient of passive earth pressure

The coefficient of passive earth pressure Kp is given by:

where:

φ

-

angle of internal friction of soil

δ

-

angle of friction between structure and soil

β

-

slope inclination

α

-

back face inclination of the structure

Horizontal and vertical components of the passive earth pressure become:

where:

σp

-

passive earth pressure

δ

-

angle of friction between structure and soil

α

-

back face inclination of the structure

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.