Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Verification Based on Safety Factor

The program performs verification analysis of the micropile tube and root:

Verification of the cross-section (tube)

Both, internal stability of section and coupled section bearing capacity, are verified.

1. Internal stability of section

where:

Ncr

-

standard critical normal force, calculated in dependence on the method set in the "Micropiles" tab

Nmax

-

maximal normal force entered in the frame "Load"

SFf

-

critical force safety factor entered in the "Micropiles" tab

2. Coupled section bearing capacity

where:

Rs

-

standard strength of steel, entered in the frame "Material"

σs

-

stress in steel, calculated according to the way of load (section loaded only by normal force or by a combination of bending moment and normal force)

SFs

-

safety factor of section resistance, entered in the "Micropiles" tab

Verification of the root

where:

Q

-

standard root bearing capacity, calculated in dependence on used method (see "Bearing capacity of the micropile root section")

Nmax

-

maximal normal force entered in the frame "Load"

SFr

-

root resistance safety factor entered in the "Micropiles" tab

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.