Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Design of Shear Reinforcement for Slabs

The program allows determination of the required amount of shear reinforcement form by stirrups and bends, respectively.

First, the program computes the ultimate shear strength in a given section - the shear force transmitted by concrete Qbu and the maximum allowable shear force Qmax.

where:

for:

h ≥ 0.3m

is: κq = 1.25

for:

h > 0.15m

je κq = 1.50

for:

h < 0.15m

je κq = 1.60

As for stirrups, the necessary reinforcement area is given by:

As for bends the necessary reinforcement area is given by:

where:

The magnitude of c is bounded by the following expression:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.