Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Verification According to the Safety Factor

Check for bending and stress caused by the normal force

The normal stress checking is based on the following expression:

where:

σn

-

normal stress caused by tension or compression

σm

-

bending stress

fn

-

tensile resp. compressive strength of timber

fm

-

bending strength of timber

SFs

safety factor for bearing capacity of timber cross-section

The value of utilization is provided by:

Check for shear

The shear stress τ checking is based on the following expression:

where:

fv

-

shear strength of timber

The value of utilization is provided by:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.