Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Friction Angle on Pile Skin

Reference values of friction angle between the pile skin material and the surrounding non-cohesive soil are listed in the following table:

Friction angle on pile δ [˚]

Pile material

δ [˚]

Steel piles

20

Timber piles

0.75φ

Steel reinforced concrete piles

0.75φ

where:

φ

-

angle of internal friction of the soil

Literature:

NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.