Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Passive Earth Pressure - The Coulomb Theory

Passive earth pressure follows from the following formula:

where:

σz

-

effective vertical geostatic stress

Kp

-

coefficient of passive earth pressure due to Coulomb

c

-

cohesion of soil

The coefficient of passive earth pressure Kp is given by:

where:

φ

-

angle of internal friction of soil

δ

-

angle of friction between structure and soil

β

-

slope inclination

α

-

back face inclination of the structure

The vertical σpv and horizontal σph  components of passive earth pressure are given by:

where:

δ

-

angle of friction between structure and soil

α

-

back face inclination of the structure

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.